content» Biyografi[0]

Biyografi


1965 yılında İzmir’de doğdu,

1986’da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalından
mezun oldu.

1987-1999 arasında aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesinde uzman olarak görev aldı.

1995-1997 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Sahne Sanatları Bölümünde “Mimari Fotoğraf ve
Dusseldorf Ekolü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.

1997-2002 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Sahne Sanatları Bölümünde “Landscape Fotoğrafı
ve 1970 Sonrası Dönüşümleri” başlıklı doktora tezini tamamladı.

1999 yılından itibaren D.E.Ü. G.S.F. Fotoğraf bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya
başladı. Halen aynı fakültede Yrd.Doç. olarak eğitmenliğe devam etmektedir.